domingo, 2 de diciembre de 2007

Caiguda del Imperi Roma

Les causes de la caiguda de l'Imperi Romà van ser internes i externes. Les causes internes van ser els problemes per la successió del poder, que van provocar inestabilitat i guerres civils entre els caps militars. En conseqüència, es va produir una politització de l'exèrcit, ja que els comandants estaven preocupats per obtindre el poder i ordenaven a l'exèrcit abandonar les seues funcions específiques, que eren defendre la frontera, sufocar rebel·lions i estendre l'Imperi a través de la conquista. Estes guerres civils, també van desfavorir a l'economia de l'Imperi, ja que les regions d'este són escenari del conflicte, d'eixes guerres civils i es destrossen els cultius i recursos del sòl, que eren la base de l'economia. També contaminen les aigües. A l'ocasionar-se tal dany a la producció, va haver-hi menys excedent. No sols això va ser el que va afectar a l'economia sinó també les permanents partides que li llevaven la mà d'obra al camp i les contribucions forçades per part dels soldats. Davant d'estes comandes els llauradors estaven obligats a accedir ja que estos hòmens de l'exèrcit manipulaven gran part del poder. Quant a les causes externes, la politització de l'exèrcit contribuïx que la frontera este vulnerable als atacs de pobles bàrbars. El terme bàrbar s'utilitza per a designar a aquells individus que no són romans. Enfront d'estos atacs es fragmenta l'Imperi Romà, que abans era una unitat política, ja que obeïen a una sola persona; econòmica, perquè les regions de Roma comerciaven entre si, és a dir, hi havia un constant intercanvi; cultural, existia una idea que tots corresponien a la mateixa civilització per la llengua; i també eren una unitat religiosa, ja que tots pertanyien a la mateixa religió que era el cristianisme. Així doncs, el món romà es fragmenta en dos parts: L'Imperi Romà d'Occident, ocupat pels pobles romà-germànics (va ser tal la influència i el llegat que van deixar els romans, que per això alguns historiadors els diuen així) i per un altre costats l'Imperi Romà d'Orient, també anomenat Imperi Bizantí.

Invasions Barbares


Imperi Bizanti i repart de l'Imperi Roma d'occident

1 comentario:

Anónimo dijo...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Celulite, I hope you enjoy. The address is http://eliminando-a-celulite.blogspot.com. A hug.