domingo, 18 de noviembre de 2007

Alexandre Magne i l'helenisme.

L'Unitat grega seria aconseguida per els Filip II rei de Macedonia i el seu fill Alexandre Magne que es va proposar fer lo mateix amb totes les cultures conegudes escomensant per el principal enemic de grecia el imperi persa el seu imperi avarca tota la zona de i entre Macedonia,Egipte i les portes d'India.El imperi va difondre la llengua, la cultura, l'art i la moneda a aixo es va dir helenisme. Despres de la mort d'Alexandre el imperi va ser reparti pels seus generals i va perdurar fins a la conquesta romana.imperi Alexandre
repart de l'imperi

No hay comentarios: