domingo, 18 de noviembre de 2007

Art Grec


Columnes:Columnes gregues
En l'arquitectura grega del període clàssic es van desenrotllar tres tipus de columnes. Les més antigues són les dòriques, manquen de basa i el capitell està compost per l'equí i l'àbac.Al contrari, les jòniques tenen basa i el capitell es desplega en dos volutes col·locades directament davall de l'àbac. Les més complexes són les corínties. El seu principal característica és el capitell en forma de campana invertida cobert de fulles d'acant. Igual que les jòniques es recolzen sobre una basa.Ceramiques:Els canterers de l'Àtica van introduir les figures negres al començament del segle VAIG VORE. Estes figures es pintaven en negre sobre el fons roig de l'argila polida. Els detalls s'aconseguien amb línies incises sobre el negre i s'afegien tocs en blanc i roig purpuri per a les vestimentes i per a reproduir el color de la pell.
Es van continuar representant processons i carros, animals reals i fantàstics (sobretot en la fase d'influència oriental posterior al període geomètric), rodejats per motius geomètrics o vegetals. Esta decoració sempre estava relacionada amb la forma de l'atuell i en ella poden detectar-se elements iconogràfics de la mitologia grega. Al començament del segle VAIG VORE la decoració es va inclinar més per les formes humanes que per les d'animals.Temes recurrents són déus i hòmens realitzant diverses activitats, batalles i banquets; músics, bodes i altres cerimònies i dones jugant o vestint-se. En alguns casos s'afigen els noms dels herois o dels fets. Es van utilitzar cada vegada amb més freqüència escenes preses de la literatura i de la mitologia i han pogut identificar-se els noms de canterers i pintors inclús en obres no firmades.