martes, 9 de octubre de 2007

L'Art Prehistoric

Les primeres mostres d'art prehistoric eren les pintures rupestres que representaben escenes de caza amb grans animals,
mes tard en el neolitic les pintures representaben escenes humanes.

Altres mostres d'art son les venus que eren part d'un culte a la divinitat femenina,
mes tard les escultures tambe representen escenes humanes.
Tambe es fan grans estructures de pedra.
Menhir culte al sol
Dolmen soterrament col.lectiu
Cromlec Santuari

No hay comentarios: