domingo, 7 de octubre de 2007

El Paleolitic

En el paleolitic l'home vivia de forma nomada. El silex era la seva pedra favorita per fer
ferramentes com destrals, puntes de flecha etc... mes tard aprengueren a fer ferramentes d'os
com arpon i puntes de flecha.
En la vida en grupel mes important va ser el manteniment de la caza i del foc.
El lloc d'habitatge depenia del temps si feia fret vivien en coves i si feia bontemps en cabanyes.

No hay comentarios: